Projecten

Publicaties

Te bestellen publicaties

Overig kunst cultuur historie

Curriculum Vitae
Curriculum Vitae
 
CURRICULUM VITAE


OPLEIDING
Doctoraal Kunstgeschiedenis en Archeologie Rijksuniversiteit Leiden


EEN KEUZE UIT MIJN WERKZAAMHEDEN

Voor publicaties zie gelijknamig tabblad


Gastconservator en museaal werk
2013-heden Gastconservator Toegepaste kunst, diverse projecten, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Rijswijk
2005              Gastconservator (samen met Rob Sperna Weiland) overzichtstentoonstelling pottenbakker Gerrit
                      de Blanken
, Stedelijk Museum de Lakenhal Leiden; met publicatie
2004              Gastconservator bruikleenproject Moderne toegepaste kunst, Instituut Collectie Nederland
                      Gastconservator Moderne toegepaste kunst & design, Instituut Collectie Nederland
2003-2004     Gastconservator Kunstnijverheid, Instituut Collectie Nederland
1987-1996     Assistent conservator Academisch Historisch Museum (universiteitsmuseum) Leiden; inrichting
                      diverse exposities

Exposities, een keuze
2016             Samenstelling vaste expositie en inrichten vitrines; medewerking  wandpanelen en teksten t.b.v.
                      Limesbezoekerscentrum NIGRVM PVLLVM, Landgoed Hooge Burch, Zwammerdam
2011             
Medewerking (teksten en beeldmateriaal) expositie Leidsche Ommelanden, A4-centrum,
                     onder auspiciën van Holland Rijnland
 
2002             Expositie ‘
Het oudste Leiderdorp ligt onder je voeten. Leiderdorp uit archeologische en historische
                     bron
’ in de Oudheidkamer Leiderdorp (samen met archeoloog Maarten Dolmans); met publicatie 
1999-2000   Organisatie en ontwerp vaste opstelling in het Oortgebouw Leiden van historische objecten uit het
                     Kamerlingh Onnesgebouw Leiden (waaronder handtekeningenwand en heliumapparaat)
1999             Organisatie (samen met Josette Molenaar) en samenstelling Expositie ‘Leidse Kabinetten’ in
                     Den Haag 
(grote universitaire collecties van de Universiteit Leiden) in Pulchri Studio Den Haag 
1993-1995    Vaste opstelling Universiteitsmuseum in de Gewelfkamer van het Academiegebouw, Leiden 
1991              Expositie Luisterrijk millennium; ontmoetingen, Antiekbeurs Breda
1990              Expositie Echt vals; schemergebieden van de authenticiteit, Antiekbeurs Breda; met publicatie
                      Expositie De tuin van je leven. Een metafoor, t.g.v. 400-jarig bestaan Hortus Botanicus,
                      Academisch Historisch Museum Leiden; met gelijknamige publicatie
1989              Organisatie en ontwerp expositie en vitrines met voorwerpen/documenten uit
                      Gemeentearchief en Rijksuniversiteit Leiden t.g.v. bezoek president Bush sr,
                      in Pieterskerk Leiden
1973              Expositie Hedendaagse keramiek (samen met Pieter Geraedts jr) met werk van zeven
                      vooraanstaande Nederlandse keramisten

Projecten, een keuze

2017              Teksten over cultuurhistorie, natuur & landschap t.b.v. informatieobjecten Ruigekade Leiderdorp
2014-heden Organisatie Limes Zomer, met Tom Hazenberg Archeologie
2014-2017   Ontwikkeling content voor route-app Langs de Limes in Zuid-Holland in opdracht van SCHEP
2014             Restauratie Zweetkamertje /wanden met tekeningen 1ste verdieping, Academiegebouw Leiden 
2013             Herstel 'Gradus ad Parnassum', wand met krijttekeningen in het Academiegebouw Leiden
2012             Cultuurhistorische teksten (ontginning, architectuur, landschappelijke ontwikkelingen)
                      t.b.v. informatieobjecten wandel- en fietspaden Boterhuispolder in Leidse Ommelanden
2011-2014  Projectleider De LiMissie in Leidse Ommelanden (de Romeinse Limes als kans voor
                     gebiedsontwikkeling)
2011             Ontwikkeling, inhoud en presentatie van app voor smartphone Architectuur in Leiden i.o.v.
                     Bond Heemschut, provinciale commissie Zuid-Holland
2007             Cultuurhistorische teksten informatiepanelen zeven Boerenlandpaden in het Land van Wijk en
                     Wouden (Hazerswoude, Koudekerk, Leiderdorp, Zoeterwoude)
2001             Medewerking beeldenroute ‘Landschap voor een beeldenroute’, Land van Wijk en Wouden;
                     auteur gelijknamige publicatie 2002
2000-2001    Samenstelling serie affiches met natuurkundige onderwerpen en kleuradvies ruimtes in het
                     Lorentz Center Leiden

Projecten t.g.v. themajaren en -weken provincie Zuid-Holland
2010             Opzet en organisatie Week over het Water (thema Historische Vaarwegen)
2009             Opzet en organisatie Week van de Archeologie
2008             Opzet en organisatie onderdelen Week van de Keramiek (thema kleiwarenindustrie en
                     pottenbakkers in de regio)
2008-2009    Opzet en organisatie Project  Black Box en de Limes, Leiderdorp (evenement, activiteiten,
                     expositie, lesbrief, opdracht aan Nico Parlevliet voor twee kunstwerken) in het kader van
                     het provinciale Limesjaar

Cultuurhistorisch en architectuurhistorisch onderzoek, een keuze
2012            Architectuur- en cultuurhistorische verkenning ensemble boerderij met zomerhuis ‘Hoop vleit
                    den landman’, Lagewaard 28, Koudekerk a/d Rijn
2011            Architectuur- en cultuurhistorische verkenning boerderij Sterkenburg, (Oude) Hoogmadeseweg 62
                    te Leiderdorp
2007            Architectuur- en cultuurhistorisch onderzoek agrarisch complex meelfabriek Zijlstroom Leiderdorp
2006            Cultuurhistorisch onderzoek Het zomerhuis met boenhok van boerderij Bouwlust;
                    Achthovenerweg 25, Leiderdorp. Een bijzonder agrarisch ensemble
2004            Historisch kleuronderzoek grote collegezaal Kamerlingh Onnesgebouw Leiden
2003-heden Architectuur- en cultuurhistorisch onderzoek t.b.v. Open Monumentendagen
2003             Inventarisatie keramiek Gerrit de Blanken, collectie Stedelijk Museum de Lakenhal Leiden
2001             Verkennend Cultuurhistorisch Onderzoek A4/W4 Leiden-Leiderdorp-Zoeterwoude in opdracht
                     van provincie Zuid-Holland
1999             Architectuurhistorisch en kleuronderzoek gevel Morsstraat 16 Leiden
1996             Cultuurhistorisch en kleuronderzoek Art nouveau-gevel pand de Slegte, Breestraat 65 Leiden

Lezingen, een keuze
Symboliek van de tuin
Mythologie in beeld
Boerenbouwkunst
De huid van het gebouw
Van neostijl tot Art Deco

Kunst- en cultuuronderwijs/educatie
2013           Je familie, huis of vereniging een plaats geven in de cultuurhistorie. Een cursus gericht op
                   visuele presentatie
, HOVO (Hoger Onderwijs voor Ouderen) Universiteit Leiden
2005-2010  Inleider/docent beeldende kunst, ICN Rijswijk, cursus Art Handler
2004           Docent Ornamentleer, restauratorenopleiding ICN Amsterdam
1987-1997 Docent kunst- en cultuurgeschiedenis en begeleiding kunstreizen Kunsthistorisch Centrum
                   Amsterdam (waarnemend directeur 1991-1993)
1988           Freelance redacteur cultureel kinderprogramma `Zilveruitjes', VPRO televisie
1979-1991  Docent kunst- en cultuurgeschiedenis Academie van Beeldende Kunsten (nu Willem de
                   Kooning Academie), Rotterdam
1979-1985  Docent Stichting ter bevordering van de kennis van de Nederlandse Bouwkunst

Overige activiteiten, een keuze
2007           Lid werkgroep Gebiedsvisie polder Achthoven
2005-2006  Lid werkgroep Ruimtelijke kwaliteit Oude Rijnzone t.b.v. samenstelling Rapport Ruimtelijke kwaliteit
                    Oude Rijnzone
2006
2003-heden Lid Comité Open Monumentendag Leiderdorp
2002-heden Lid Plaatselijke groep Leader Leidse Ommelanden. Europees programma voor
                    sociaaleconomische versterking van het platteland Lid PG Leader Leidse Ommelanden
                    (specialist cultuurhistorische en bouwprojecten, aanvragen in onder meer Rijnwoude,
                    Zoeterwoude, Leiderdorp, Kaag en Braasem, Teylingen, Haaglanden en Leiden)
2001-2002   Lid Breed Overleg Landschapsbeleidsplan Leidse Regio en Warmond
1993-heden Lid Stichting Comité Doesbrug, Leiderdorp. Doelstellingen behoud/versterking landschap, natuur
                    en cultuurhistorische elementen en ensembles. Belangrijk: monumentenbeleid, ruimtelijke
                    ordening, polder- en groenbeleid, inpassing A4-HSL, publieksacties

 

 

 Home
Kunsthistoricus
Keramiste
Actueel
Links
Contact
Curriculum Vitae